DERMATOLOJİ
ENDOKRİNOLOJİ
GASTROENTEROLOJİ
GENEL CERRAHİ
GERİATRİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI
GÖZ HASTALIKLARI
HEMATOLOJİ
KADIN DOĞUM
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI
MEDİKAL ONKOLOJİ
NEFROLOJİ
NÖROLOJİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
SPOR HEKİMLİĞİ
ÜROLOJİ
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Bilgi İşlem Merkezi