ÖZEL MUAYENE FİYAT LİSTESİ
İşlem Adı
Fiyatı (TL)
AİLE HEKİMLİĞİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
88
ALGOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
110
ÇOCUK CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
112
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
136
ÇOCUK METABOLİZMA HAST (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK NEFROLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK NÖROLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK ROMATOLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
90
ÇOCUK ÜROLOJİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
82
DİĞER BRANŞLAR (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
88
EL CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
98
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
110
ERİŞKİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
100
GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
GASTROENTEROLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
GENEL CERRAHİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
110
GERİATRİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
114
GÖĞÜS CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
GÖĞÜS HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
GÖZ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
86
HEMATOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
112
İÇ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
112
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
122
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
112
KARDİYOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
136
KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
86
NEFROLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
112
NEONATOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
102
NÖROLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
102
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
98
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
110
ROMATOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETI)
110
SPOR HEKİMLİĞİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
100
TIBBİ EKOLOJİ VE HİDROKLİMATOLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
100
ÜROLOJİ (ÖZEL MUAYENE ÜCRETİ)
110

Öğretim Üyeleri Muayenelerinde Özel Muayene Fiyat Listesinde belirtilen ücretler tahsil edilir.
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Bilgi İşlem